Zorg en Welzijn
Interzorg,  UMCG, Johnson&Johnson Medical, ROAZ Drenthe, Gezondheidscentrum Asielzoekers Nederland, Synergo, MTZ-zorggroep

Publiek en Onderwijs
DUO, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslan, Gemeente Assen, Noorderpoort, Ubbo Emmius en NL kenniscoöperatie

Zakelijke dienstverlening en Vastgoed
Pastiel Empatec, Menzis, Lefier, Nedtrain, Essent, KPN-Vastgoed BV, TNT, CendrisBSC, House of Performance, Johma,